Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15Α, ΒΕΡΟΙΑ